پروژه های صنعتی

محاسبه تعداد سطل مورد نیاز جهت عایق کاری حرارتی لوله ها ، مخازن و سایر تجهیزات صنعتی

در صورتی که می خواهید از رنگ نانو عایق صنعتی برای عایق کاری حرارتی لوله ها ، مخازن و سایر تجهیزات صنعتی استفاده کنید ، میتوانید در این بخش میزان رنگ مورد نیاز خود را محاسبه کرده و سپس آن را خریداری کنید.

اگر مساحت سطح رنگ آمیزی را میدانید:

اگر مساحت سطح رنگ آمیزی که معمولا شامل مجموع مساحت سطح لوله ها و یا مخازن می باشد را محاسبه کردید:

مجموع مساحت رنگ آمیزی: متر مربع
تعداد لایه های رنگ آمیزی:
تعداد سطل مورد نیاز

رنگ نانوعایق صنعتی:

سطل

توضیحات:

برای عایق کاری حرارتی ، سطح مورد نظر باید مطابق جدول زیر با رنگ نانو عایق صنعتی رنگ آمیزی شود. تعداد سطل مورد نیاز در این صفحه بر اساس دمای سطح لوله ها و مخازن و تعداد لایه های رنگ امیزی محاسبه شده است. ضخامت هر لایه حدود 500 میکرون می باشد.

Temperature Coating thickness Coats
 30-50c  0.5mm  1
 50-70c  1mm  2
 70-90c  1.5mm  3
 90-120c  2mm  4
 120-140c  2.5mm  5
 140-160c  3mm  6
دانلود
FileFile size
Download this file (Nanofan presentation_121117.pdf)Nanofan presentation_121117download3784 kB