پروژه های رطوبتی

محاسبه تعداد سطل مورد نیاز جهت عایق کاری رطوبتی بام ، استخر و ...

در صورتی که می خواهید از رنگ نانو عایق رطوبتی برای عایق کاری رطوبتی بام ، استخر و یا ایزولاسیون سرویس های بهداشتی استفاده کنید ، میتوانید در این بخش میزان رنگ مورد نیاز خود را محاسبه کرده و سپس آن را خریداری کنید.

اگر مساحت سطح رنگ آمیزی را میدانید:

اگر مساحت سطح رنگ آمیزی که معمولا شامل مجموع مساحت کف و دیواره ها می باشد را محاسبه کردید:

 

مجموع مساحت رنگ آمیزی: متر مربع

تعداد سطل مورد نیاز

رنگ نانوعایق رطوبتی:

گالن

توضیحات:

برای عایق کاری رطوبتی ، سطح مورد نظر باید حداقل سه بار (سه دست) به ضخامت 600 میکرون با رنگ نانو عایق رطوبتی رنگ آمیزی شود. تعداد سطل مورد نیاز در این صفحه بر اساس سه بار رنگ آمیزی محاسبه شده است.

در صورتی که از رنگ نانو عایق رطوبتی برای آب بندی بام استفاده می کنید لازم است جهت افزایش استحکام مکانیکی پوشش در مقابل ضربه ، فشار و سایر عوامل مکانیکی ، به همراه رنگ ، از مش هم استفاده نمایید.

روش کار به این ترتیب است که ابتدا یک دست رنگ نانو عایق رطوبتی بر روی سطح مورد نظر اجرا گردد. سپس مش بر روی سطح قرار گرفته و دو دست دیگر رنگ نانو عایق رطوبتی طوری بر روی مش اجرا گردد ، که مش زیر رنگ به طور کامل مدفون گردد.